2015. május 26., kedd

Neked Vannak Határaid? - Lelki Én-Határaink 1.„Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával összefüggő problémákban gyökerezik. Egyértelmű határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem félelmeink, bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket... Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre, és ápoljunk.” (Dr. Henry Cloud és dr. John Townsend: Határaink)

Az ún. határproblémák minden szinten és területen átszövik életünket. Nem találkoztam még olyan klienssel az elmúlt években, akinek teljesen ép, egészséges határai lettek volna, és én is a kifejezetten gyenge én-határú emberek közé tartoztam. Ez nem hiba, hanem olyasvalami, amivel érdemes tisztában lennünk és foglalkoznunk. Legtöbbünk számára ez is teljesen tisztázatlan, tudatosítatlan, kialakulatlan én-terület; különböző okokból kifolyólag nem volt lehetőségünk egészséges én-határokat megtanulnunk és kialakítanunk. Én-határaink gyengesége illetve akár teljes hiánya gyermekkorunktól kíséri életünket, rengeteg problémát okozva kapcsolatainkban és az önmagunkkal való viszonyban is. Jó hír, hogy a határaink tudatosítása és meghúzása felnőtt korban is pótolható, sőt pótolandó - bár nem kevés munkával jár, annyira beleszoktunk a határok nélküli működéseinkbe.

A témának egy amerikai szerző páros - Dr. Henry Cloud és dr. John Townsend - teljes könyvsorozatot szentelt, ezek közül az első a Határaink címet viseli. Nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe, rengeteg mindent tisztába tesz. Gyakorlati „határhúzó” eszközként pedig csodásan illeszkedik ide az ÖnMunka eszköztára.

Néhány bejegyzésben szeretnék az én-határaink kérdéskörrel foglalkozni, tartsatok velem, érdemes. Elsőként egy részlet a Határaink című könyvből, majd további bejegyzésekkel jövök a témában, érdemes lesz visszalátogatni.

Hol a határ?

Egyszer egy huszonöt éves fiatalember szülei kerestek fel, és azzal a gyakran hallott kéréssel fordultak hozzám, hogy „javítsam meg” a fiukat, Billt. Amikor megkérdeztem, hol van Bill, azt felelték, nem akart eljönni.
- Miért? – kérdeztem.
- Úgy gondolja, hogy neki nincs semmi problémája – válaszolták.
- Talán igaza van – feleltem, amivel megleptem őket. – Meséljenek róla!

Problémák egész sorát mondták el, melyek már nagyon korán elkezdődtek. Bill sosem volt elég jó a szemükben. Az utóbbi években drogproblémák jelentkeztek nála, és semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy tanuljon vagy dolgozni kezdjen.

Látszott a szülőkön, hogy nagyon szeretik a fiukat, és fáj a szívük az életmódja miatt. Mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy megváltozzon és felelősségteljes életet éljen, ám kísérleteik sorra csődöt mondtak. Bill nem szokott le a drogról, került minden felelősségvállalást, és kétes társaságba járt.

Elmondták, hogy mindent megadtak neki, amire csak szüksége volt. Amíg iskolába járt, bőséges zsebpénzt kapott, hogy „ne kelljen dolgoznia, és maradjon ideje a tanulásra és barátokra”. Amikor kibukott az egyik iskolából vagy nem járt be az órákra, szülei beíratták egy másik iskolába, „ahol talán jobb lesz neki”.

Miután meghallgattam őket, ezt mondtam: - Azt hiszem, a fiuknak igaza van. Neki valóban nincsenek problémái.

Egy teljes percig hitetlenkedve bámultak rám. Végül az apa ezt mondta: - Jól hallottam? Azt mondja, hogy nincsenek problémái?

- Így van – válaszoltam. – Nem neki vannak problémái, hanem önöknek. Végül is bármit megtehet, amit csak akar, nincs semmi gondja. Önök fizetnek, aggódnak, terveznek és energiát fektetnek abba, hogy a fiuk élete előrébb jusson. Neki nincsenek problémái, mert önök átvették tőle. Ezek a problémák mind rá tartoznának, de ahogyan a dolgok most állnak, az önök vállát nyomják. Ha akarják, segíthetek önöknek, hogy utána segíthessenek a fiuknak, hogy legyenek problémái.

Először úgy néztek rám, mintha megőrültem volna.
- Hogy érti, hogy segítsünk neki, hogy legyenek problémái? – kérdezte az anya.
- Nos – magyaráztam -, azt gondolom, a megoldás erre a problémára az lenne, ha tisztáznák a határokat, hogy az ő tettei neki okozzanak problémát, ne önöknek.
- Mit ért határokon? – kérdezte az apa.
- Tegyük fel, hogy a fia egy olyan szomszéd, aki sosem öntözi a kertjét. De amikor ön bekapcsolja az öntözőberendezését, a víz az ő kertjébe hullik. Az ön kertjében már kezd a fű kiszáradni és kiégni, de amikor Bill lenéz a zöld gyepre a saját kertjében, ezt mondhatja: „Az én kertem rendben van.” Ilyen a fia élete is. Nem tanul, nem tervez, és nem dolgozik, mégis kényelmes otthona, sok pénze és minden olyan joga megvan, ami annak a családtagnak járna, aki kiveszi a részét a feladatokból. Ha pontosabban kijelölnék saját területük határait, ha megjavítanák az öntözőrendszert, hogy a víz a saját kertjüket öntözze, akkor Bill kertje kiszáradna. Talán egy idő után ez zavarni kezdené. Ahogyan most állnak a dolgok, ő felelőtlen és boldog, önök pedig felelősségteljesek és boldogtalanok. A határvonalak tisztázása megoldás lenne. Szükségük van egy kerítésre, hogy a fiuk problémáit kizárják a kertjükből, és azok az övébe kerüljenek – oda, ahova tartoznak.
- Nem túl kegyetlen dolog csak úgy abbahagyni a segítségnyújtást? – kérdezte az apa?
- A segítség segített rajta? – kérdeztem.

A pillantása elárulta, hogy kezdi érteni, miről van szó.


Láthatatlan birtokhatárok és felelősség

A fizikai világban a határok jól észrevehetőek: kerítések, jelzőtáblák, falak, villanypásztor, ápolt kertek vagy sövények figyelmeztetnek rájuk. Mind ugyanazt az üzenetet hordozzák: ITT KEZDŐDIK A BIRTOKOM. Az ingatlan tulajdonosa jogilag felelős azért, ami a tulajdonában lévő területen történik. A nem tulajdonosok nem felelősek ezért.

A fizikai határok a látható birtokhatárt jelölik, amiért valaki felelősséggel tartozik. Bárki elmehet a földhivatalba, és megtudhatja, hogy pontosan hol húzódnak ezek a felelősséghatárok, és kit kell felhívni szükség esetén. A lelki világban a határok ugyanilyen valóságosak, de nehezebb őket felismerni. Fontos, hogy meghatározzuk és tudatosítsuk láthatatlan határvonalainkat, mint valóságosan létező határokat, melyek meghatározzák, kik vagyunk, és segítenek abban, hogy vigyázzunk magunkra.


Én és nem én

A határok meghatároznak minket, azaz kijelölik énünk határait. Megmutatják, hol végződünk mi, és hol kezdődnek mások – s így önmagunk birtoklásának érzését alakítják ki bennünk.

Ha tudjuk, meddig tart tulajdonunk, és miért tartozunk felelősséggel, akkor szabadnak érezhetjük magunkat. Kertünk határai között szabadon tehetünk bármit, amit szeretnénk. Ha felelősséget vállalunk az életünkért, számos lehetőség megnyílik előttünk. Ellenben ha nem „birtokoljuk” az életünket, akkor a lehetőségeink nagyon beszűkülnek.

Képzeljük el, milyen zavarba ejtő lenne, ha valaki azt mondaná nekünk: „Őrizd a birtokot szorgalmasan, mert téged teszlek felelőssé azért, ami itt történik!” – ám nem mutatná meg a birtok határait, vagy nem biztosítaná az eszközöket, melyekkel megvédhetjük a birtokot. Ez nem csak zavaró, de akár veszélyes is lenne.

Pontosan ez történik velünk érzelmi és lelki téren. Isten tervezett egy világot, ahol mindannyian a „bensőnkben” élünk, vagyis mi lakjuk a lelkünket, és mi vagyunk a felelősek azért, hogy milyenné válunk. Ránk tartozik mindaz, ami a lelkünkben van, és a világos határok segítenek abban, hogy meghatározzuk, mi tartozik ide. Sok fájdalom vár ránk, ha nem vagyunk tisztában a határainkkal.

Azon túl, hogy a határok megmutatják, miért vagyunk felelősek és miért nem, azt is segítenek meghatározni, hogy mi tartozik ránk, és mi az, amiért nem vagyunk felelősek. Például nem vagyunk felelősek másokért. Sehol nincs megírva, hogy másokat irányítsunk, mégis rengeteg időt és energiát fektetünk ebbe!


A jót be, a rosszat ki

A határok segítenek a saját tulajdonunk felismerésében, és abban, hogy gondoskodjunk róla. Kerítésünkön belül kell tartanunk azokat a dolgokat, amelyek építenek minket, és kívül kell tartanunk azokat, amelyek ártanak nekünk. Határaink tehát segítenek a jót benntartani és a rosszat kizárni, azaz őrizni a kincseinket.

Előfordul, hogy a rossz dolgok vannak belül és a jó dolgok kívül. Ezekben az esetekben képesnek kell lennünk arra, hogy megnyissuk a határainkat annak érdekében, hogy beengedjük a jót és kiengedjük a rosszat. Más szóval, a kerítésünkön kapuknak is kell lenniük. Ha például fájdalmat találunk magunkban, meg kell nyílnunk, hogy meggyógyulhassunk. Ugyanígy, ha a jó kívül van, meg kell nyitnunk a kapukat és be kell engednünk. Gyakran azért nélkülözünk, mert elzárkózunk a másoktól érkező jó dolgok elől.
A határok tehát nem falak. Nem arra valók, hogy elzárjuk magunkat másoktól, hanem segítik, hogyan legyünk közösségben másokkal. Minden közösségben minden egyes tagnak megvan a saját területe és tulajdona. Fontos, hogy a határaink eléggé erősek, ugyanakkor átjárhatóak legyenek.

Azok, akiket gyerekkorukban bántalmaztak, gyakran megfordítják a határok szerepét: bent tartják a rosszat és kirekesztik a jót. Maryt gyerekkorában bántalmazta az apja. Nem tanult meg megfelelő határokat kialakítani, így bezárkózott, magába zárta a fájdalmat. Nem nyílt meg, hogy kifejezze a fájdalmát és megszabaduljon tőle. Nem nyílt meg arra sem, hogy gyógyulása érdekében segítséget fogadjon el. Sőt hagyta, hogy mások folyamatosan még több fájdalmat öntsenek a lelkébe. Mikor végül rászánta magát, hogy segítséget kérjen, már túl sok fájdalmat hordozott. Neki meg kellett fordítania határai működési irányát. Kerítésekre volt szüksége, rajta kapukra, melyek elég erősek ahhoz, hogy kiengedjék a lelki fájdalmát, kizárják a további fájdalmat, illetve beengedjék a jót, amire kétségbeesetten vágyott.
(Részlet Dr. Henry Cloud és dr. John Townsend: Határaink című könyvéből)

Ajánlom még elolvasásra ezt a bejegyzést: Tiszta, Sebezhető, Empatikus Kommunikáció Önmagaddal és Másokkal

És várlak szeretettel az ÖnMunka Alapcsomagon vagy Egyéni konzultációs folyamatban, ahol sok mindet tisztázhatsz, tudatosíthatsz és változtathatsz magadban a határaiddal kapcsolatosan is:

ÖnMunka Tanfolyamok folyamatosan indulnak, a részletekért kattints ide.


2015. május 11., hétfő

Tiszta, Sebezhető, Empatikus Kommunikáció Önmagaddal és MásokkalNégy éve tanítom és gyakorlom a Byron Katie-féle radikálisan őszinte és sallangmentes Tiszta Kommunikációs tematikát. Mostanra ez kiegészült néhány fontos elemmel, melyek közül a leglényegesebb, hogy a TESTBŐL KOMMUNIKÁLUNK, a testbe beleérezve gyakoroljuk a kommunikációs aktusokat.
No, de nem rohanok ennyire előre, mert kicsit szeretnék írni az előzményekről és a tréningeken szerzett tapasztalataimról. Szóval, még egyetemen, a tanárképzés keretein belül találkoztam a Thomas Gordon-féle kommunikációval, ekkor hallottam először az ún. én-üzenetekről és az értő figyelemről (a ’90-es évek közepén járunk). Aztán következett a Berne-féle Tranzakcióanalízis kommunikációs modellje, többek között az én-állapotokkal, meg a számomra kedvenc nevű duplafenekű tranzakcióval. J A szakdolgozatom arról szólt, hogyan is lehetne a (nyelv)tanításban bevetni a TA-t. (A bírálók nem értekelték túl nagyra a teljesítményemet, de addigra már én is csak túl akartam lenni az egészen.) A 2000-es évek közepén folytatódott a sor az Erőszakmentes Kommunikációval, ahol, tejóég, életemben először figyeltem fel az érzelmekre és a szükségletekre, de - őszintén szólva - akkor még nem sokat mondtak, jelentettek nekem. (Pedig az egyetemen 2 évig pszichológiát is tanultunk, ott csak előkerült már valami legalább az érzelmekről… vagy nem…??? J) Annyira analfabéta voltam mind az érzelmek, mind pedig a saját szükségleteim terén, hogy ha nem dolgoztam volna fel sok szégyenemet az utóbbi években, akkor ezt most biztos nem is írtam volna le. J Bár visszanézve, ezzel az analfabétizmussal egyáltalán nem lógtam ki a sorból. És a helyzet mostanra sem változott sokat, ha az emberek általános érzelmi intelligencia szintjét nézzük. Nem hibáztatok senkit, nincs is miért, de tény, hogy elképesztően más minőségű kapcsolatokat és életet tudnánk élni, ha, mondjuk, már az iskolában tanulnánk ilyet, arról nem is beszélve, ha a szülők is ezen ismeretek és megélt tapasztalások segítségével nevelnék a gyermekeiket. Mennyire más lehetett volna minden, ha már korábban is tanítottak volna nekem-nekünk ilyet, mondjuk az általános iskolában vagy a híres gimnáziumban. És persze a szüleink is beültek volna azokra az órákra… De még inkább már úgy születtünk volna, hogy a szüleink érzelmileg intelligensek, megfelelő szintű önismerettel rendelkeznek, tisztában vannak a saját és a gyermekeik szükségleteivel, pszichológiai értelemben felnőttek, és esetleg némi gondolati és testtudatossággal is bírnak. Na jó, abbahagyom. J
Az utóbbi évek során a csoportokkal és egyéni folyamatokban szerzett tapasztalataim sem jobbak: az embereknek óriási hiányosságaik vannak érzelmi, szükségleti, pszichológiai, felnőttségi, tudatossági, valódi önismereti téren – mindannyian így szocializálódtunk. És hogy a kommunikáció témájánál maradjak, az is nagyon érdekes, hogyan jár mondjuk valaki egyik (kommunikációs) tréningről a másikra, aztán marad a fejében az egész. Meg jól akarja csinálni, modelleket akar az élet mindig változó helyzeteire ráerőltetni, akár az is lehet, hogy ettől érzékeli magát jobbnak-többnek, mint mások. És ez mind-mind tök rendben van így, legtöbbünknek ez az útja, csak érdemes előbb-utóbb VALÓDIVÁ válnia, az ENYÉMMÉ, megéltté, átérzetté, megrágottá. Amúgy időnként tényleg úgy érzem magam ebben az ön-folyamatban (bármi legyen is ez), mintha egy gigantikus húsdaráló széttrancsírozna valami felismerhetetlen péppé, aztán pedig újra emberi formát öltök. Tán egyre EMBERIBB formát, ha jobban belegondolok. Egyre életszagúbb, érzősebb, sebezhetőbb, bensőségesebb, teljesebb, fogalmamsincsesebb, mindenúgyvanjólahogyvanosabb az egész. Ha fájok, akkor fájok, ha sírok, akkor sírok, ha dühös vagyok, akkor dühös vagyok, ha örülök, akkor örülök, ha nem tudom, akkor nem tudom, és így tovább. Mennyivel egyszerűbb is ez így!
A legutóbbi Tiszta Kommunikáció tréningen derültünk jót azon, hogy ki milyen „tudományos” kommunikációs stratégia rajta történő alkalmazásától mászik a falra. Van, aki attól, ha visszatükrözik az érzelmeit, más attól, ha épp én-üzeneteket küldenek felé, a harmadik attól, ha az éppen nem teljesülő szükségleteit próbálja megtippelni a beszélgetőpartnere. És mindez nem azt jelenti, hogy nem érdemes megismerkedni a különböző kommunikációs módszerekkel (pl. a fentebb említettekkel), sőt. Rengeteget tanulhatunk belőlük magunkról, a másikról, az életről. Mindenkinek csak javasolni tudom őket. És utána következik az ÉLET sava-borsa, mindannyiunk EGYEDISÉGE, no meg a már szintén emlegetett húsdaráló… ;) (Akinek ezek után még nem ment el a kedve az ön-ismerkedéstől, mondjuk az ÖnMunka tréningjei és önvizsgálati módszerei segítségével, azt nagy szeretettel látom a Nyári Intenzíveken.)
Ahhoz, hogy az élet és a benne tapasztaltak - sőt még a kommunikáció is - valóban az enyém legyen, a legfantasztikusabb eszköz a TESTbe történő megérkezés. Ha a Testből kommunikálok, akkor folyamatos kapcsolatban vagyok az érzéseimmel, így integritásban vagyok önmagammal. Először is önmagamat tanulom meg meghallani egy teljesen más szinten, mint amikor „fejből” beszélek. Ily módon sokkal hatékonyabban tudok kapcsolódni a másik emberhez is. Ennek a kommunikációnak semmi köze a manipulációhoz, semmilyen szinten. Sem magamat, sem pedig a másik embert nem manipulálom, hanem a pillanatnyi igazságom szerint kommunikálok.
A Tiszta Kommunikáció tréning tematikája szerint sok páros és csoportos gyakorlattal járjuk körbe a kommunikációnkban legnagyobb problémákat okozó területeket. Megtanuljuk, mi gátol meg minket általában az őszinte kommunikációban, és - sokak mumusaként - a nemet mondásban, illetve, hogy mit is tudunk ezzel kezdeni. Gyakoroljuk a kérést, és a nyílt, őszinte közlést. Kifejezett kommunikációs stratégiákat, fordulatokat is tanulunk, illetve megtapasztaljuk, milyen is, ha az eddig oly szörnyűségesnek tartott kritikát a hasznunkra fordítjuk. Ezen kívül gyakoroljuk, milyen is a valóban empatikus figyelő/hallgató. Mindezt nem dogmatikusan, hogy mostantólaztánígykellcsinálni, hanem játékosan megízlelve ezeket a lehetőségeket is, melyek aztán a Nagybetűsben a saját arcunkra formálódnak, és ettől lesznek igazán szépségesek.
A tréning témakörei:
·                     A Nemet Mondás Művészete
·                     A Kérés Művészete
·                     A Kritika Fogadása
·                     A Nyílt, Őszinte Közlés
·                     Az Empatikus Hallgatás Művészete

A TK tréninget most először a Byron Katie-féle Munka Alapcsomag részeként lehet elvégezni. A Tiszta Kommunikációt csak a Munka gondolati és elme-megkérdőjelező módszerének ismeretével és gyakorlati alkalmazásával együtt van értelme megtanulni, mivel az egész kommunikációnk alapvetően a magunkról, a másokról és a világról szóló hiedelmeink kitükröződése. Ebben is térünk mi el a hagyományosan oktatott kommunikációs módszerektől és stratégiáktól: mély önismereti szintre megyünk le, felfedezve azokat a gondolati és érzelmi mintázatokat, melyek a kommunikációnkat is alapvetően befolyásolják. Hiába tanulok meg, mondjuk, asszertíven kommunikálni, ha az önmagamról szóló hiedelmeim nem kerülnek feltárásra és feldolgozásra: ugyanúgy értéktelennek, kevésnek, nem megfelelőnek, nem szerethetőnek fogom továbbra is hinni magam, csak ráfújok egy tejszínhabréteget a kakikupacom tetejére (elnézést a kedvenc analógiámért).

Ha az élet VALÓDISÁGÁT és önmagad EGYEDISÉGÉT szeretnéd végre felfedezni, nagy szeretettel várlak Nyári Intenzív Tréningjeimen:

Byron Katie Munka Alapcsomag + Tiszta, Sebezhető, Empatikus Kommunikáció Önmagaddal és Másokkal Tréning, 2015. június 27-28. – A részletekért kattints ide.

Ha pedig mélyíteni szeretnéd a testből létezést, valódi érzelmi és gondolati önismeretre vágysz, figyelmedbe ajánlom Scott Kiloby Élő Önvizsgálatait:


Tanulj Meg ÉREZNI – 3-napos Intenzív Élő Önvizsgálatok Alapcsomag, aug. 28-30. (Megtalálhatatlan, Szorongás és Függőség Önvizsgálat) – A részletekért kattints ide, és görgess lentebb a feljövő oldalon.

2015. május 10., vasárnap

2015. ŐsziTréningek

2015. Őszi Tréningek

Tanulj Meg ÉREZNI – 3-napos Intenzív Élő Önvizsgálatok Alapcsomag, szeptember 4-6. (Megtalálhatatlan, Szorongás és Függőség Önvizsgálat) - Gördíts lejjebb a részletekért.

Mutatom-Átadom: Öt év (szakmai) tapasztalata és gyakorlata – Haladó Tréning, szeptember 12-13. - Gördíts lejjebb a részletekért.

KÉRDŐJELEZD MEG! - Byron Katie Munka-módszere Alapcsomag, 2015. október 10-11. - Gördítsd lejjebb a részletekért.

Részletes tréning információk:

Tanulj Meg ÉREZNI – 3-napos Intenzív Élő Önvizsgálatok Alapcsomag, szeptember 4-6. (Megtalálhatatlan, Szorongás és Függőség Önvizsgálat)

Az Intenzív Alapcsomagban: 3 nap csoportos képzés + 2 egyéni konzultáció utána skype-on. (Jelentkezési határidő: aug.25.) A 3 nap során kiemelten foglalkozunk a dühvel, a félelemmel/szorongással, a szégyennel és a szomorúsággal/gyásszal. Megismerjük és gyakoroljuk az Élő Önvizsgálatok mindhárom típusát, a Megtalálhatatlan, a Szorongás és a Függőség/Kényszer Önvizsgálatot is. Rengeteg olyan gyakorlati eszközt fogsz a kezedbe kapni, melyek a hétköznapi életedbe beépülve segítenek majd az utadon. A 3 napos tréning után pedig minden résztvevővel még végzek 2 egyéni konzultációt (skype-on, ami világszerte teljesen bevált forma, igen bensőséges munkát tesz lehetővé, ne tarts tőle).
Saját megtapasztalásom - és szinte minden hozzám eltaláló emberen is azt látom -, hogy az egész önfejlesztést, (spirituális) keresést, változni-gyógyulni vágyást az a félelem vezérli, hogy NEHOGY ÉREZNI KELLJEN. Mindenféle elméleteket, módszereket próbálunk azért bevetni, hogy valahogy megússzuk az élet testi szinten megjelenő áramlásának megélését. Mindenre képesek vagyunk a menekülés jegyében, persze nem tudunk róla, hogy ezért tesszük. Pedig mindannyian arra vágyunk, hogy a szívünk meggyógyuljon, hogy újra teljesnek és élőnek érezzük magunkat. Még amikor pl. az érzelmi intelligenciánkat fejlesztjük is, akkor is általában beszélni tanulunk meg az érzelmeinkről és érzéseinkről, fejben marad az egész, nem lesz energetikai szintű megtapasztalás. Pedig ez az, ami valóban felszabadít! És ez az, ami az egész lényedet MEGGYÓGYÍTJA. Ez valódi Ön-Gyógyítás, mely csak belülről érkezhet el.

(Olvasd el legfrissebb írásomat ebben a témában: Pszichoszklerózis: Az érzelmek átélésének fontosságáról és elfojtásuk következményeiről)

Az élet valójában sokkal egyszerűbb, mint amit hiszünk róla, és ezt nekem az Élő Önvizsgálatok rendszeres végzése segített teljességében megélni. Úgy szoktam fogalmazni, hogy visszataláltam az Életbe, ahonnan évtizedekig menekültem, és a kényszeres gondolatok szintjén próbáltam megoldást keresni a szenvedésemre. Hát, nem igazán sikerült. A fő kulcs a testembe való megérkezés volt számomra. (Erről itt olvashatsz: Válj újra élővé.)

Az érzelmi energiák negatív megítélése, a tőlük való folyamatos menekülés, az elkerülésükre tett állandó, tudattalan manővereink rengeteg élet-energiát szívnak el tőlünk. Mikor pedig ezek az energiák is intelligens ÉLET-ENERGIÁK - hisz mi másért is teremtődtek volna? Az utóbbi években elterjedt „kontrolláld és szabadulj meg a negatív érzelmeidtől” című hitrendszer pedig még mélyebbre tunkolja bennünk a beragadást, és még véresebbé teszi a küzdelmet. Egyre jobban félünk a „negatív” érzelmektől, mert most már azt is elhittük róluk, hogy miattuk történnek velünk „negatív” események. Ez pedig a végső őrület, a végső ön-erőszak, a végső csapás önmagunk ellen. Mindezt a „jobbítás” és „változtatás” és „pozitivizmus” jegyében. (Erről egy korábbi bejegyzésben részletesen: Az érzelmek és érzések totális félreértése.)

Düh, szomorúság, félelem, bűntudat, tehetetlenség, szégyen… Idézd fel és tudatosítsd magadban, mit is tanultál meg gyerekként ezekről az érzelmekről. Mit mondtak neked róluk? Mihez kell velük kezdeni? Szabad-e egyáltalán őket érezni? Szabad-e „olyan” lenni? Hogyan néz ki az, ha valaki dühös, fél, tehetetlen? Milyennek ítélték az ilyen embereket? Milyennek ítélted magadat, ha felbukkantak benned ezek az érzelmi energiák?

És hogyan viszonyulsz az érzelmeidhez most, felnőtt fejjel? Mennyire vagy barátságban a félelmeddel, dühöddel, bánatoddal, tehetetlenségeddel, szégyenérzeteddel? Mennyire vagy képes megélni őket? És egyáltalán, mi az, hogy megélni az érzelmeket? Szinte semelyikünknek nem volt lehetősége arra, hogy megtanulja szabadon MEGÉLNI, nem pedig KIÉLNI az érzelmek energiáját. Mert minden érzelem energiaként, bizonyos érzetekként jelenik meg a testben. Ezeket az érzeteket pedig kellemetlennek, fájónak, rossznak tanultuk meg, ezért automatikus reakcióként elmenekülünk tőlük. Pedig „ők” mindössze energiamozgások a testben. Amik sosem kaptak esélyt arra, hogy szabadon áthaladhassanak, megélődhessenek. A megélés, vagyis az érzelmi energia fizikai szintű érzése, megtapasztalása nem egyenlő a „kiélésével”. Amikor pl. felbukkan a „düh”-nek elnevezett energia a testben, fogalmunk sincsen, hogyan legyünk vele, hogyan tegyük lehetővé az áthaladását. A rápakolódott ítéletek és címkék miatt sokan automatikusan és tudattalanul azonnal elfojtjuk az energiát, így bezárva azt az energiarendszerünkbe, s ez által betegségeket, depressziót, szorongást idézve elő. A szenvedélybetegségekről és függőségekről már nem is beszélve, melyeknek fő oka szintén az érzelmeinktől való megszabadulni akarás. A másik variáció, hogy „kiéljük”, vagyis pl. ordítunk, ütünk, toporzékolunk, törünk-zúzunk. És mindeközben nem vagyunk tudatában annak – hisz sosem mondta nekünk senki -, hogy egyszerűen az energiára fordítva a figyelmünket, képesek vagyunk azt energiaként megélni a testben. És akkor az energia megmozdul, átalakul és önmagától fogva, természetes módon távozik.

A 3-napos együttlétünk során meglátod és megéled majd, hogy MINDEN megtapasztalásod univerzális, nem vagy egyedül a félelmeidben és menekülésedben, mert MINDANNYIAN ezt csináljuk. Meglátod, hogy ebben semmi szégyellni- vagy rejtegetni való nincsen. Megtanulod, hogyan nézz rá mindarra, amit az érzelmekről, érzésekről elhittél, és HOGYAN ÉREZD ŐKET TELJES VALÓJUKBAN. Meglátod, mennyire egyszerű is ez az egész, ha pont fordítva közelítesz hozzá, mint eddigi életedben. Megtapasztalod, milyen felszabadító is megérkezni a testedbe és érezni. Megtapasztalod, hogy erre bármikor képes vagy és nem szorulsz évekig vagy életed végéig gyógyszerek és terapeuták segítségére. MEGTANULSZ ÉLNI. És ÖRÜLNI az életnek, a testednek, önmagadnak, az emberi kapcsolataidnak.

Egy tanfolyami résztvevő megosztotta ezzel kapcsolatos megtapasztalását:

Szia Andi! Szóval a 7vége, húúúúú. Már régóta szemeztem a tanfolyammal, a blogodat meg folyamatosan olvasom, de valahogy most jött el az ideje. Kicsit féltem, hogy mit találhatok - amit mondtam is, hogy ha egyszer megengedem magamnak, hogy érezzek, akkor majd aztán apokalipszis meg minden...
De nagyon KÖSZÖNÖM, hogy elhoztad ezt a módszert, mert nekem eddig ez az Önismeret Szent Grálja. Fantasztikus, hogy megláthattam, hogy nem kell félni az érzésektől, érzetektől. Egész életemben mást sem csináltam. Most megjelent előttem egy kép, hogy egy kis süniként összegömbölyödve létezem, és a testem is egyből befeszült. És a csodálatos az, hogy már nem az van, hogy most akkor jól lejjebb passzírozom ezt az érzést, hanem mintha valami jótündér szólna hozzá a kedves kis hangján, hogy „szia, hát te meg ki vagy? ne szaladj el, maradj csak itt velem”. Az érzet meg: „oké, ne aggódj, nem foglak bántani”. Micsoda megkönnyebbülés!!!! A kis közönykirálynőnek bennem ez tűzijáték és örömtánc. Komolyan, még a „rossz”, „bénító” érzések is. Mert itt vannak, mert élek. (K.D.)

A 3 nap során kiemelten foglalkozunk a dühvel, a félelemmel/szorongással, a szégyennel és a szomorúsággal/gyásszal. Megismerjük és gyakoroljuk az Élő Önvizsgálatok mindhárom típusát, a Megtalálhatatlan, a Szorongás és a Függőség/Kényszer Önvizsgálatot is. Rengeteg olyan gyakorlati eszközt fogsz a kezedbe kapni, melyek a hétköznapi életedbe beépülve segítenek majd az utadon. A 3 napos tréning után pedig minden résztvevővel még végzünk 2 egyéni konzultációt (skype-on, ami világszerte teljesen bevált forma, igen bensőséges munkát tesz lehetővé, ne tarts tőle). Az egyéni konzultációk alkalmával tovább gyakorlunk, saját témáidat dolgozzuk fel.

Jelentkezési határidő: 2 hely maradt

Jelentkezésedet telefonszámmal együtt ide küldd: andi.oravecz@gmail.com

Létszám korlátozva: max. 8 fő

Időpont: szeptember 4-6. (naponta 9.30-18.00 óráig)

Helyszín: Független Pedagógiai Intézet, II. ker. Frankel Leó u. (kellemes, csendes, hűvös)

Részvételi díj a teljes csomagra:
·                     3-napos csoportos képzés díja: 29.000 Ft
·                     2 x 70 perces egyéni konzultáció díja: 15.900Ft
Összesen: 44.900Ft (alanyi áfa mentes)

A tanfolyami díj fizetéséről a jelentkezéskor kapsz információt. A tanfolyami díjról Tanfolyami oktatás címén kerül számla kiállításra.

Scott Kiloby Élő Önvizsgálatait máshol nem tanítják Magyarországon. Nemzetközileg, angol nyelven, kb. 3-szoros áron elérhető egy hasonló csomag. Ha szeretnél egy teljesen újszerű, egyedülálló és igen hatékony önvizsgálati módszert megtanulni, több éves tréneri és egyéni konzultációs tapasztalatommal megtámogatva, ez az Alapcsomag a megfelelő választás számodra.

Ha bármilyen kérdésed van, keress bátran: andi.oravecz@gmail.com, 30-343-7453

Várlak szeretettel, ha elérkezett az időd.


Mutatom-Átadom: Öt év (szakmai) tapasztalata és gyakorlata – Haladó Tréning, 2015. szeptember 12-13.

Most nyáron 5 éve, hogy elvégeztem Byron Katie School-ját, és lassan 3 éve, hogy Scott Kiloby Élő Önvizsgálatainak facilitátora és trénere lettem. És az ÖnMunka blog is hamarosan az 5. szülinapját ünnepli, elképesztő! J Szinte egyetlen nap sem telt el a kezdetek óta anélkül, hogy valamilyen módon ne foglalkoztam volna az önvizsgálatokkal, és tavaly nyár óta nagyon intenzív egyéni konzultációs munkába is fogtam, több száz órányi tapasztalatot gyűjtve sok-sok klienssel.

Mindez egybeesett a pszichológia iránti érdeklődésem elmélyülésével és rengeteg tanulással, ami merőben új nézőpontokkal gazdagított, és segített még inkább meglátni, milyen módon érthető félre bármilyen módszer a személyiségfejlődésünk során keletkezett hiányokból-elakadásokból és a gyermekkori sérülésekből fakadóan. Ez az, amit már korábban is úgy fogalmaztam meg, hogy mindenki úgy fogja érteni és végezni pl. az önvizsgálatokat, ahogy bármi mást az életében: ugyanazokból az alapvető személyiségfejlődési és jellemhiányokból, gyermekkori sebzettségekből. Tehát, először is ezeket fontos tudatosítani, pótolni, begyógyítani, s erre - megfelelő használat, emberismeret és némi kiegészítés mellett - kiválóan alkalmas az önvizsgálati eszköztárunk. Az így bekövetkezett változások aztán az élet minden területére kihatnak, és egy általános „felnőtté válási” folyamatot indítanak be.

Az évek során más módszerekkel is megismerkedtem, illetve intuitíve bukkantak fel bennem új ötletek a két alapvető önvizsgálati folyamatunk hatékonyabbá, célzottabbá, személyre szabottabbá és könnyebben végezhetővé tételére, melyeket újra meg újra leteszteltem.
Mostanra a módszerek integrálódtak bennem, és ez a folyamat tovább mélyül minden egyes klienssel való találkozásnál. Sokkal inkább emberközpontúvá formálódott a munkám, nem a módszereken van a fókusz, hanem a kliens személyén, személyiségén, befogadóképességén. Nagyon szeretem az emberek egyediségét, ahogy mindenki kinyit bennem valamit, és ahogy az én közvetítésemmel is nyílhatnak bennük ajtók, ablakok, kapuk, időnként csak icipicike rések. Mindig pont annyi, amennyi megengedődik.

Útközben sok magánéleti változáson is átmentem, melyek mindig oda-vissza hatottak a munkámra is. Szeretem, ahogy az élet mindent elém hoz és mindenre megtanít kis lépésenként, pont úgy, ahogy bírom a tempót. Bár időnként jól elbambulok és észre sem veszem, miben vagyok benne, néha pedig majdnem fejre állok… De ezek a megtapasztalások is mind-mind kellettek-kellenek. Visszatekintve egyiket sem spórolnám meg.

Mindezek fényében invitállak Benneteket egy olyan kifejezetten ÖnMunka Haladó tréningre, ahol megmutatom és megosztom Veletek mindazt, ahogy mostanra dolgozom. A hangsúly a gondolati, érzelmi és viselkedési minták intenzívebb és átfogóbb tudatosításán és feldolgozásán lesz. Olyan gyakorlatokat fogok mutatni, melyeket párokban is végeztek majd, így a 2 nap alatt nagyon sok megélt tapasztalatotok lesz. És ezért is szükséges jártasság mindkét módszerünkben, hiszen itt az alapokkal nem foglalkozunk, hanem tágítunk és finomítunk. Emellett szeretnék beszámolni azokról a buktatókról és tévutakról, ahova teljesen ártatlanul magunk is betévedhetünk, és szépen másokat is magunkkal vihetünk.

Részvétel előfeltétele: Élő Önvizsgálatok és Munka Alapcsomag

Részvételi díj: 24.000Ft (alanyi ÁFA-mentes, a tanfolyam díjáról Oktatás címén kerül számla kiállításra)

Létszám korlátozva: 8 fő
Helyszín: Zugló, Kalocsai u.

Jelentkezés emailben: andi.oravecz@gmail.com (küldj telefonszámot is)


Várlak szeretettel.


KÉRDŐJELEZD MEG! - Byron Katie Munka-módszere Alapcsomag, 2015. október 10-11.

Tréner: Oravecz Andrea

A csomag tartalmaz:
  • 2-napos csoportos képzés (max. 8 fő) (mindkét nap 9.30-18.00 óráig)
  • 1 x 90 perces egyéni konzultáció velem skype-on (fontos, hogy legyen jól működő internet-kapcsolatod)
A képzési csomag lényege, hogy a résztvevők - támogató légkörben - gyakorlati bemutatót kapjanak a Munka önvizsgálatról, majd képesek legyen önállóan is dolgozni. A csoportos tréning abszolút gyakorlatias, bemutatással, technikai segítséggel, tippekkel. Az egyéni konzultáció alkalmával a résztvevők témájukat dolgozzák fel. Ezen kívül a résztvevők egy zárt Facebook fórum tagjai lehetnek (választásuk szerint), ahol további segítséget kapnak a Munkájukhoz, ha ezt igénylik.

Csomagár: 29.900 Ft (alanyi áfa-mentes) (2 nap csoportos képzés 21.000 Ft +1x90 perc egyéni konzultáció 8.900Ft)

Byron Katie Munka-Módszeréről részletesen itt olvashatsz.

A tanfolyami díj fizetése átutalással történik. További részletek a visszaigazoló emailben.

Kurzus előfeltétele: nincs, ez kezdő kurzus

Jelentkezési határidő: szeptember 15.

Létszám limitált: 8 fő (Köszönöm, ha kifejezetten csak komoly szándék esetén jelentkezel.)

Helyszín: Zugló, Kalocsai u.

Jelentkezés emailben, TELEFONSZÁM megadásával: andi.oravecz@gmail.com

Byron Katie Munka-Módszerét szeretettel ajánlom figyelmedbe Magyarországon. Európában néhány országban elérhető ilyen tanfolyam, ehhez magas szinten kell beszélned az adott idegen nyelvet, illetve európai pénztárcához mért összeget kell fizetned. A módszer elsajátítható könyvek és internet segítségével önállóan is, ehhez rengeteg segítő anyagot tettem már közé itt az ÖnMunka blogon. Ha Te szeretnéd profin, gyorsan, eredményesen megtanulni, az én 5 évnyi és ezer órányi tapasztalatommal megtámogatva, akkor ez a Munka Alapcsomag a megfelelő választás számodra.

Várlak szeretettel.

2015. május 5., kedd

Szakíts, ha Bírsz...Facilitálási tapasztalatomban igen gyakoriak a párkapcsolat témájú, sokszor a már nem működő kapcsolatok lezárásával foglalkozó esetek. Elöljáróban annyit, hogy nem vagyok híve a mindenáron mentsük meg a kapcsolatot irányzatnak. Sőt, jellemzően azt tapasztalom, hogy a mindenféle spiriezo hitrendszerek hatása alatt az emberek még jobban ragaszkodnak a már rég levedlésre váró kapcsolataikhoz. Ilyen „ragasztó” hiedelmek lehetnek: „Ha ezt most nem oldom meg, akkor a következő kapcsolatomban fog visszaköszönni ugyanez a probléma. Ha ezt most nem oldom meg, még rosszabbat fogok kapni. Ha már rendben lennék önmagammal, akkor a párom is megváltozna és a kapcsolatunk harmonikus lenne.” Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a párkapcsolatunk nem az egyik legtökéletesebb önismereti terep, csupán azt, hogy belehalni azért nem feltétlenül szükséges…

Azért szeretem az Élő Önvizsgálatokat és a Munkát, mert nem „beszélgetős” módszerek, hanem GYAKORLATI önfeldolgozó eszközök. Nem arról szólnak, hogy én facilitátorként végighallgatom, mi minden miatt fél is az illető szakítani, mi mindennel magyarázza magának a döntésképtelenségét, hogyan győzi meg magát pillanatról-pillanatra, hogy hát ő nem bírja, nem áll készen, retteg ezt megtenni. Ezt akár egy baráttal-barátnővel is átrághatjuk, és csak egyre összezavarodottabbak leszünk. Egyre csak gyűlnek a „mellette” és az „ellene” szóló érvek. És ez az, ahol az önvizsgálatokkal egy szike élességével és pontosságával tudunk behatolni a történetbe. Főleg az Élő Önvizsgálatokkal mélyen a testben, érzelmi szinten is átéljük a szakítással kapcsolatos minden félelmünket, kifogásunkat, meggyőződésünket.

A téma természetesen nagyon összetett, sokkal összetettebb annál, mint hogy egyetlen bejegyzésben körbe tudjam járni. Hiszen párkapcsolatunkban általában az egész életünk benne van. Vagyis legtöbbször igen mélyre ásunk magunkban, amikor egy szakítási dilemmán dolgozunk, szembesülünk a legnagyobb félelmeinkkel, fájdalmainkkal, feldolgozzuk a legalapvetőbb identitásainkat, akár traumáinkat. Ebben az írásban kifejezetten azokat az amúgy elég univerzális hiedelem és érzelemköröket szeretném összegyűjteni, melyek hátráltatják azt, hogy lépjünk. Vagy épp meglássuk, hogy tényleg nincs is mi miatt szakítani, mert a kapcsolatunkra rávetülő mintáink következtében az egészet torzan, tévesen érzékeltük eddig…

A legjellemzőbb témák szakítás ügyben: félelem az egyedülléttől; félelem a változástól, az új élethelyzettől; alacsony önértékelés (kinek kellhetek én még?); anyagi, pénzügyi félelmek; a „nem válhatsz el” generációs tiltása; a partner féltése (mi lesz vele nélkülem?); a partner megmentésének vágya; félelem attól, hogy bántsam a másikat; generációs tiltás a boldogságon/örömön; félreértelmezett hűség a családi mintákhoz és szerepekhez; a közös múlt felértékelése; gyerekek; saját képességekbe vetett hit hiánya; önálló identitás hiánya (csak a kapcsolatban érzékelem „valakinek” magamat, stb.

Amúgy elképesztő, mi minden tartja össze az embereket. Az egyik ilyen, amire nem is gondoltam volna, míg többször nem szembesültem vele, hogy „milyen szép is együtt szenvedni”. Múltkori bejegyzésemben pedig az ún. érzelmi otthonosságról írtam, ami szintén teljesen tudattalan szinten hat az életünkre. Ezért is érdemes önismerkednünk és önvizsgálnunk, még akkor is, ha épp nem szakítási helyzetben vagyunk, mert hihetetlen működésekre lelhetünk magunkban, melyek nem kevéssé szabotálják az élet örömteli megélését mindenféle területeken.Módszertanilag a legegyszerűbb megközelítés az, ha ez „mellette” és „ellene” listával kezdünk. Nekiülünk: papírral, írószerrel, csukott szemmel, és mély, belső utazásba fogunk: Miért is félek kilépni ebből a kapcsolatból? Mi tart benne ebben a kapcsolatban? (Érdemes kísérletezni a nekünk tetsző kérdésfeltevéssel.) Pl. Mi a legrosszabb, ami történhet, ha kilépek/szakítok? Mi van itt, ami odakint nincsen? Mi van odakint, ami itt nincsen? Mit veszítek azzal, ha kilépek? Mit veszítek azzal, ha maradok? Javaslom, hogy találd meg a hozzád leginkább illő megfogalmazást, és az is szuper, ha az összes kérdésverziót végignézed és végigválaszolod. Nagyon fontos, hogy írj is le mindent, ami felbukkan, így feketén-fehéren láthatod, mi is zaklat. Már ezzel a részletes feltárással is sokat teszel magadért, de az érdemi feldolgozó munka, maga az önvizsgálat csak ez után kezdődik, amikor is végig a testben dolgozunk - átélve azokat az érzelmeket, melyektől bármi áron menekülnénk - a listádon szereplő állításokkal, melyek képek, emlékképek, szavak, illetve a hozzájuk „tapadt” különféle érzelmi energiák és testi érzetek.

És mindez csupán a kiindulás. Ez után a „belépő” után kezd el fény derülni arra, hogy milyen mélyebben fekvő témákkal, azonosulásokkal, félelmekkel érdemes még külön foglalkozni. Ha vezetett segítséggel megtanulod az önvizsgálatokat, akkor önállóan is képes lehetsz erre, bár a tapasztalatom azt mutatja, hogy a nagyobb érzelmi töltetű történeteink megvizsgálásához érdemes képzett facilitátor segítségét igénybe venni, aki tényleg végig is visz a folyamaton. Oda is elmegy Veled, ahova egyedül eszedbe sem jutna, illetve nem mersz benézni.

Természetesen bármilyen más döntéshelyzetben alkalmazhatóak az önvizsgálatok, az élet bármilyen területére vonatkozzanak is.

Ha elszántad magad a valódi, mély érzelmi munkára, várlak szeretettel a közelgő ÖnMunka tanfolyamokon. És örömmel osztom meg egy résztvevő friss visszajelzését:

VÉGRE HASZNÁLHATÓ ESZKÖZT KAPTAM MAGAMHOZ: „Fantasztikus volt a két nap lelki élve boncolás... és nagyon jót tett. 15 év mindenféle tanfolyam, könyvhegyek, spirituális mindenféle után kiderült, az önmegismerést nem lehet kihagyni..., és végre használható eszközt kaptam... magamhoz”. (R.)

Byron Katie Munka Alapcsomag + Tiszta, Sebezhető, Empatikus Kommunikáció Önmagaddal és Másokkal Tréning, 2015. június 27-28. – A részletekért kattints ide.

Ha pedig mélyíteni szeretnéd a testből létezést, valódi érzelmi és gondolati önismeretre vágysz, figyelmedbe ajánlom Scott Kiloby Élő Önvizsgálatait:

Tanulj Meg ÉREZNI – 3-napos Intenzív Élő Önvizsgálatok Alapcsomag, aug. 28-30. (Megtalálhatatlan, Szorongás és Függőség Önvizsgálat) – A részletekért kattints ide, és görgess lentebb a feljövő oldalon.

Véglegesítettem a NYÁRI INTENZÍV TRÉNINGEK tematikáját és időpontját, várlak szeretettel.