2019. május 29., szerda

Egészséges Szégyen és Mérgező Szégyen


Mostanra az ÖnMunka integrált módszertanának egyik legfontosabb alapköve a mérgező szégyenünk gyengéd gyógyítása. Eszköztárunkban a legalapvetőbb megközelítés az,  hogy megtanulunk a TESTBEN – FIZIOLÓGIAI ÉS TESTÉRZETI SZINTEN - találkozni és kapcsolódni azokkal az érzelmekkel és érzésekkel, melyeket egész életünkben (tudattalanul) kerülünk. Ezek már gyermekkorunk óta velünk vannak, és sok éves tapasztalatom szerint a legmélyebb ön-gyógyulást a teljes, mély, címkék nélküli átengedésük és ez által a fiziológiai és energetikai szintünkre való beragadásuk kilazulása, kiengedődése hozza el számunkra. A szégyen érzelme és a hozzá tapadt testi érzetek sokszor a legnagyobb kihívást okozzák ezen az úton.


A legtöbb felnőtt korú ember ma nem (teljesen) felnőtt. Mindannyiunkban működnek kisebb-nagyobb intenzitású gyermeki beragadások, azokban erőteljesebben, akikben mélyen internalizálódott a mérgező szégyen. Hétköznapi életünk során, kapcsolatainkban, konfliktushelyzeteinkben pedig leginkább ezek a megszégyenült gyermeki részeink és működéseink lépnek működésbe. Valamikor ők nagy szolgálatot tettek nekünk, védelmet nyújtottak, szükségünk volt rájuk a pszichológiai értelemben vett túléléshez, de felnőttként már érdemes meggyógyítani őket, mert csak így válnak számunkra hozzáférhetővé a valódi érett választások.

A mérgező szégyen mellett létezik ún. egészséges szégyen is; fontos tudnunk a kettő közti különbségről. Az ÖnMunka kurzusa során megtanuljuk és gyakoroljuk a Peter Levine-féle Somatic Experiencing (SE) alapjait. A Somatic Experiencing több évtizedes tapasztalatai és tanításai szerint a szégyen egy erőteljes és szükséges szomatikus viselkedés – a fej lehajtva, a „farok” behúzva a lábak közé testtartással -, ami azt az üzenetet hivatott megerősíteni, hogy valami rosszat tettünk. A szégyennek  2 fajtája van: egészséges szégyen és mérgező szégyen.

AZ EGÉSZSÉGES SZÉGYENNEK nagyon fontos szerepe van a fejlődésünkben. Amikor a gyermek valami olyasmit csinál vagy készül tenni, ami veszélyezteti az ő vagy a törzse/családja biztonságát, akkor egy egyértelmű, határozott „NEM!” jó dolog. Ilyenkor a gyermek testében előállítódik a szégyen testtartás, ami testi szinten is megerősíti azt az üzenetet, hogy „Nem szabad ezt csinálnom, ez veszélyes.” Mindennek azonban olyan kontextusban kell történnie, ahol is a nemet mondó személy nem vágja el a támogatását, szeretetét, a kapcsolódást a gyerekkel.

Az egészséges szégyen nem egyenlő a megszégyenítő beszéd- vagy viselkedésmóddal. Nem a szülőben történik, hanem a gyerek testében, az egészséges, határozott határhúzás következtében. Amikor a gyerek épp le akar lépni az úttestre, akkor nincs idő magyarázkodásra – a veszélyes viselkedést azonnal meg kell szüntetni, nehogy a gyereknek bántódás essék. Majd ezután kapcsolódásnak, szeretetnek és gyengéd magyarázatnak kell következnie. Amikor a szülőtől ez az erős NEM érkezik, a gyermekben szinte automatikus és azonnali testtartásbeli válasz indul be: a gerinc meggörbítése. A fej előrehajlik, a farokcsont behúzásra kerül. Ez tehát egy ösztönös szomatikus válasz, amihez testérzetben és jelentésben az tapad hozzá, hogy „hoppá, valamit elszúrtam!”. Ezt értjük egészséges szégyen alatt. Ez jó dolog, mert a jövőben belső átélt érzetet hív elő (nem gondolkodást vagy megértést), ami meggátolja a gyermeket abban, hogy újra elkövesse a veszélyes viselkedést.

A MÉRGEZŐ SZÉGYEN ugyanez a mechanizmus, csak leginkább nem arról szól, hogy a gyermek valami veszélyeset vagy rosszat tett volna, hanem a szülő haragjáról vagy saját beinduló történetéről. Leszidással, dühvel jár együtt, amit aztán általában a gyermekkel való kapcsolat megszakadása és elszigetelés/elszigetelődés követ.  Míg az egészséges szégyen üzenete az, hogy „ez a cselekedet rossz, nem szabad ezt csinálnom”, és ez nagyon hasznos, a fejlődés fontos része, addig a mérgező szégyen üzenete az, hogy „én vagyok rossz, nem szabad léteznem”. Ez semmiképp sem hasznos, sőt mélységesen ártalmas.

A mérgező szégyent általában már csecsemőkorunkban megtapasztaljuk, s aztán végigkíséri a gyermekkorunkat és a serdülőkorunkat is. Ez jellemzően és nagyrészt abból fakad, hogy a szülő nincs tudatában a saját traumatizáltságának. Az a trauma, amit a saját gyerekkorából hoz magával, hatással van a szülői stílusára és a ráhangolódási és kötődési képességeire. Vagyis csak azt tudja továbbadni, amit hoz, és ezzel mintegy megfertőzi a gyermeket is.

A mérgező szégyen a vereség, legyőzöttség minősége a test, a sejtek szintjén. Arra utal, hogy az életerőnket valamikor belénk fojtották. Összementünk, úgy érezzük, semmit sem érünk vagy jelentünk. Hogy semmik vagyunk.

Jellemzően a szüleink bánásmódjából fakad, de más családtagunk, pl. bántalmazó testvér vagy iskolatársak is adagolhatják. Sajnos nagyon gyakori, hogy a bántalmazó testvér együtt jár a mérgező szégyent porciózó szülővel. Mivel a szülő a gyermekeit megszégyeníti, és nem is tud róla, hogy ez rossz dolog, sokszor előfordul, hogy a testvérek között bántalmazó-áldozat dinamika alakul ki.

Ha nem gyógyulunk ki SEJTSZINTEN a mérgező szégyenből (ami napjainkban még nagyon ritkán történik meg), akkor mintegy „vonzani” fogjuk magunkhoz a szégyent, illetve alacsony önbecsüléstől és öngyűlölettől fogunk szenvedni. Tudatalatti szinten olyan embereket, élethelyzeteket és munkahelyi környezetet teremtünk magunknak, melyek benne tartanak minket a legyőzöttség, értéktelenség, alacsony önbecsülés mintában. Mindez pedig rengeteg elfojtott, belsővé tett haraggal is együtt jár.

A mérgező szégyen gyakran vezet depresszióhoz, mivel a rendszerünk tocsog a biológiai lefagyások, bent rekedt harag és agresszió koktéljában. Mindez pedig depresszált neurofiziológiát hoz létre, amivel alacsony anyagcsere, a regeneráció hiánya, s ily módon számos egészségügyi és mentális probléma is együtt járhat.

Ebből a körből NAGYON nehéz lehet kitörni, de LEHETSÉGES! Kitartó munkával és és elkötelezettséggel valóban kigyógyulhatunk belőle!


HOGYAN DOLGOZZUNK A MÉRGEZŐ SZÉGYENNEL?

Ez nagyon összetett kérdés, és szinte mindenkinek más és más megközelítések együttesére van szüksége. Ehhez – szerencsére – számos eszköz áll rendelkezésünkre. Valójában az egész önismereti utunk a mérgező szégyen gyógyításáról is szól a mostani látásomban. Pl. a mély belső gyermekes munka nagyon fontos. És a szégyen testi érzeteivel, fiziológiájával való összekapcsolódás is. Az érintéssel való munka is mélyen gyógyító lehet, mert szomatikus szinten közvetíti a gondoskodás, ráhangolódás és összekapcsolódás érzetét. Viszont az is előfordulhat, hogy pont a mérgező szégyen miatt valaki nem nyitott testi érintéses munkára, vagy még az is túlságosan intenzív lehet számára.

A mérgező szégyennel együtt járó tehetetlenségérzet ellentéte a cselekvőképesség, az énünk erejének a megélése. Errefelé is fontos menni a feldolgozás során. Az ÖnMunka integrált, gyakorlati online kurzusán is több irányból hatunk és gyógyítjuk magunkat:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése