2013. augusztus 7., szerda

Spirituális Elkerülés: Te Is a Spiritualitást Használod a Problémáidtól Való Elmenekülésre?A spirituális elkerülés (spiritual bypassing) mostanra teljesen nyilvánvaló jelenséggé vált Magyarországon is, és nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen tisztában legyünk ennek a jeleivel, mivoltával, mert ezzel több éves keresést-szenvedést spórolhatunk meg magunknak. Az USA-ban már 1984-ben megfogalmazódott a spirituális elkerülés jelensége John Welwood pszichológus által, ami teljesen érthető, hisz az amerikaiak már a 60-as évektől ismerkedni kezdtek a keleti filozófiákkal és vallásokkal, így a 80-as évekre kézzelfoghatóvá váltak a spiritualitás csapdái is.

Nálunk leginkább a 90-es években kezdtek teret hódítani a különböző irányzatok, és legtöbbünket teljes hévvel ragadtak el a szép ígéretek és a csodás változásokkal kecsegtető módszerek, gyakorlatok, eljárások. Mostanra annyian vannak, mint csillag az égen, és alapvetően mindahányan egy jobb, örömtelibb, sikeresebb, békésebb élet mézesmadzagjával csábítanak minket magukhoz. És melyikünk ne akarná mindazt a szuperséget, amit az alapvetően hiány-orientált elméje a módszerekbe vetít bele?

Spirituális elkerülés (spiritual bypassing): Az a jelenség, amikor a spirituális utat fájdalmas érzéseink, megoldatlan problémáink, feldolgozatlan sérüléseink vagy kihagyott fejlődési lépéseink elkerülésére használjuk. (John Welwood)

Természetes módon belénk épült védelmi mechanizmus, hogy elforduljunk vagy elmeneküljünk attól, amit fájdalmasnak tanultunk meg. És a spirituális gyakorlás – legyen az jóga, meditáció, imádság, angyalozás, reinkarnációs utazás, böjtölés, speciális étrendek és bármiféle „pozitív” módszerek, sőt még az önvizsgálat is (ha félreértjük és nem gyakorlott segítővel csináljuk) – gyönyörűen álcázhatja azt, hogy valójában elkerülésben, menekülésben vagyunk. Nem magukkal a módszerekkel és eljárásokkal van "baj", mindössze arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mire is használhatjuk őket. Az emberi lény alapvetően fájdalom-elkerülésre kondicionálódott, éppen ezért hihetetlenül fogékony a fájdalmat elzsibbasztó „megoldásokra”.

A spirituális gyakorló számára nyilván vonzóbbnak tűnik úgymond transzcendentálni, meghaladni az emberi életben felbukkanó nehézségeket – a kapcsolati, érzelmi, anyagi és pszichológiai problémákat, traumákat -, mint szembenézni velük és mélyen megélni a velük összetapadt érzelmi fájdalmat. Ezzel azonban alapvetően még nagyobb nyomorúságba döntjük magunkat. Mert mindezek tudattalanul és folyamatosan nyomasztanak minket és szívják az életenergiánkat. Csak mi épp abban a hitben vagyunk, hogy ezek az „árnyékok” már nem is léteznek. És egyedül nehéz is őket felismerni, hisz alapjában véve „vakok” vagyunk rájuk.

A spirituális elkerülés sokféle formában nyilvánulhat meg, érdemes őszintén magadba nézned, felfedezed-e valamelyik működést önmagadban (én szinte mindegyiken átmentem):

 • Fájdalmas, kellemetlen érzelmek elnyomása, elfojtása (düh, félelem, szomorúság, szorongás, szégyen)
 • Túlzott pozitivizmus
 • Gyenge vagy túlzottan átjárható én-határok
 • Túlzott, akár vak elfogadás, elnézés, tolerancia
 • Túlzott kedvesség, türelem
 • Konfliktuskerülés, véleményünk kimondásának kerülése
 • Mindig másokkal és az ő igényeikkel való foglalkozás, mások segítése a saját szükségleteink tagadásával
 • Mások segítése azért, hogy jónak érezhessük magunkat, pedig alapvetően rossznak hisszük magunkat
 • A világi, fizikai és személyes leértékelése a szellemi, spirituálissal szemben
 • A létezés magasabb szintjére történő megérkezettség illúziója és hirdetése (pl. „én” már megvilágosodtam)
 • Guru-imádás (sokan pl. Byron Katie-k akarnak lenni, mert ő olyan kedves, elfogadó, igazán spirituális és persze megvilágosodott)
 • Spirituális alsóbbrendűség-érzet (pl. a guruval, tanítóval szemben) és/vagy spirituális felsőbbrendűség-érzet a „nem spirituális népekkel” vagy más gyakorlókkal kapcsolatban
 • Érzelmi kiüresedés, empátia-mentesség, közömbösség, üresség-érzet
 • A választott módszer vak, fenntartások és megkérdőjelezés nélküli követése
 • A test szükségleteinek elhanyagolása; szexualitás megvetése
 • Pénz megvetése
 • Elzárkózás, elszigetelődés a világtól
 • Spirituális koncepciók papagáj-módra való ismételgetése: „feltétel nélküli szeretet, jelenlét, tudatosság, mind egyek vagyunk, az én nem létezik, én AZ vagyok, egó, egó leküzdése, megvilágosodás, egység, minden csak illúzió, felsőbb én, valódi én, elfogadás, elengedés, megbocsátás, alázat, stb.”
 • Mindentudás és bölcsesség megjátszása

Néhány hétköznapi példa alapvető elakadásokra és ezek spirituális „ragtapaszolására”:

 • „Nem működik az életem, sikertelen, tökéletlen csődtömeg vagyok.” – Majd spirituális kiválósággá fejlődöm inkább, minden nap gyakorolok, és hamarosan tökéletes leszek.

 • „Nincs munkám és nem tudok pénzt keresni.” – De hát annak, aki spirituális, nem is kell dolgoznia. És persze a pénz bűnös, szennyes és minden rossz forrása.

 • „Nem működik a szexualitásom, nem kellek a nőknek/férfiaknak.” – A szex szennyes, a szexet meg kell haladni.

 • „A férjem erőszakos és ver.” – A „feltétel nélküli szeretet” nevében vele maradok, csak ne kelljen szembe néznem az elhagyásának félelmével, fájdalmával. Csak ne kelljen felvállalnom azt, amit én szeretnék. És mi lesz a gyerekekkel, ha elhagyom őt?

 • „Megbántottak, megaláztak, elárultak.” – Ahelyett, hogy szembenéznék az érzelmi fájdalmammal és megélném az érzéseket, illetve kimondanám, ami bánt, és fizikai lépéseket is tennék az életben, azt hajtogatom magamnak, hogy „mindez rólam szól” és „mind egyek vagyunk”.

 • „A nem „spirituális” emberek szánalmasak, tudatlanok, alacsonyabb rendűek.” – Áááá, én már nem ítélkezem (ezért észre sem veszem, amikor tele van a fejem ítéletekkel.). És persze sokkal jobb és több vagyok, mint ők.

Légy tisztában azzal, hogy mindez szinte elkerülhetetlen, hiszen mindannyian az ún. hiány-énjeinkkel, hiány-azonosulásainkkal állunk neki a spirituális útnak vagy akár az önfejlesztésnek. Ha bármelyik fenti „tünetet” beazonosítod magadon, ne haragudj magadra érte, csak gyengéden simogasd meg a buksidat és ölelgesd meg magadban a „Kis Menekülőt”. J Az (ön)-keresésre eleve az motivál minket, akinek MAGUNKAT HISSZÜK: a hiány-én kezd el keresni. Általános hiány-azonosulásaink a következők, alapvetően mindegyik a „valami baj van velem és hiányos vagyok” történet egy fajtája:

 • Gyenge/Kicsi/Kevés/Tehetetlen vagyok
 • Nem vagyok szerethető
 • Nem vagyok megfelelő/Elfogadhatatlan vagyok
 • Nem vagyok elég
 • Nem érdemlem meg/Nem vagyok méltó/Értéktelen vagyok
 • Nem vagyok fontos/Nem figyelnek rám/Nem vesznek figyelembe
 • Tökéletlen vagyok/Rossz vagyok/Hibás/Selejtes vagyok
 • Nem vagyok teljes/egész/Hiányos vagyok
 • Alkalmatlan/Képtelen/Életképtelen vagyok
 • Lúzer/Csődtömeg/Sikertelen vagyok
 • Egyedül vagyok/Kirekesztett vagyok
 • Elutasított/Eldobott/Elhagyott vagyok
 • Védtelen/Sebezhető vagyok/Kiszolgáltatott vagyok/Nem vagyok biztonságban
 • Áldozat vagyok
 • Senki vagyok/Láthatatlan vagyok/Észrevehetetlen/Jelentéktelen vagyok
 • Idegen/Más/Kívülálló vagyok

És a hiány-történetek úgymond kompenzációs formában, pont az ellenkezőjükként is felbukkanhatnak. Ezek első ránézésre „pozitív” azonosulások, amikről érdemes tudni, hogy ha ilyesmiket hiszel magadról, sőt még hangoztatod is, akkor valamilyen alap-hiányt próbál az elméd kompenzálni ezekkel az azonosulásokkal, és pl. a spirituális keresésben vagy az önfejlesztésben véli megélni ezeket:

 • Különleges vagyok/Különb vagyok
 • Jobb vagyok
 • Fejlettebb vagyok
 • Bölcsebb vagyok
 • Előrébb tartok
 • Felsőbbrendű vagyok
 • Megvilágosodott/Felébredett vagyok
 • Sikeres/Tökéletes vagyok
Amíg ezek az alapvető én-azonosulások a helyükön vannak, az életünk különböző területein dugják ki a fejecskéjüket. Mivel ezek a hiány-ének ún. ÉRZELMI SEBBEL nőttek össze, folytonos elmenekülésre késztetnek minket, hiszen az érzelmi seb megélését, begyógyítását nem tanultuk meg. Minderről sokat írtam már korábban a blogon.

Javaslom, hogy olyan módszert, utat válassz, mely nem további elmenekülésre késztet, hanem megtanítja, hogyan ismerd fel és dolgozd fel a hiányaidat, érzelmi sebeidet, áldozatiságodat. Néhány támpont a választáshoz, azaz min fontos átmenni ahhoz, hogy valódi belső változást élhess meg:

 • Alapvető hiedelemrendszerek, ideálok, koncepciók feltérképezése, megkérdőjelezése – elme-szintű munka
 • Elfojtott érzelmek tudatosítása, megélése, feldolgozása – energia-szintű munka
 • Hiányok és hiány-énazonosulások felismerése, feldolgozása (lásd fentebb)
 • Kitagadott árnyék személyiségrészek, tulajdonságok felismerése és visszaintegrálása
 • Radikálisan őszinte kommunikáció önmagamról (nemet mondás, én-határok, kérés)
 • Önbecsülés, önértékelés, önszeretet gyakorlati megvalósítása – önmagaddal való kapcsolat rendbetétele
 • Emberi kapcsolatok rendbetétele, konfliktusok, sértettség, harag feldolgozása
 • Félelmek, szorongás feldolgozása
 • Függőségek, kényszerek célzott kezelése
 • Csapdák, tévutak tudatosítása
 • Gyakorlati, önállóan végezhető technikák megtanítása
 • Rendszeres megpihenés a jelen megtapasztalásban (meditatív, figyelő, tapasztaló állapot)
 • Testtudatosság: mi zajlik éppen most a testemben energetikai szinten
 • Gondolati tudatosság: mi zajlik éppen most az elmémben gondolati szinten
 • Folyamatos mélyítés abban, hogy nem vagy azonos az elméd által vetített történetekkel
 • MEGTANÍT ÉLNI, szembenézni a felmerülő problémákkal, nem elmenekülésre biztat a „spiritualitás/kedvesség, jóság, szeretet” nevében

Az ÖnMunka eszköztára az önvizsgálatokkal és a Belső Gyermekes munkával mindezt nagyban támogatja. Megtisztelsz minket, ha a saját utamon átéltek fényében segíthetlek.


Új, Integrált ÖnMunka Alapcsomag (3 nap minicsoportos tréning+1X90 perces skype-os egyéni konzultáció):

2016-tól új, Integrált ÖnMunka Alapcsomaggal várlak, melyben több éves és ezernyi órányi tapasztalatom fényében ötvözöm Scott Kiloby Élő Önvizsgálatait, Byron Katie Munka-módszerét és egy Belső Gyermek Gyógyítása folyamatot. 3 napos lesz (péntek-vasárnap), minicsoportban, max. 6 fővel a személyes tapasztalás érdekében, 1 egyéni konzultációval. Díja: 49.900 Ft (3 nap kiscsoportos tréning+1x90 perc skype-os egyéni konzultáció). További részletek hamarosan, látogass vissza. A fenti email-címen már jelentkezni is tudsz. Várlak szeretettel.

A spirituális elkerülésről két alapos cikk angol nyelven:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése