2017. november 6., hétfő

Emberi Mivoltunk Teljessége Triunális (Hármas) Agyunk Integrálásának Képességében Rejlik
EMBERI MIVOLTUNK TELJESSÉGE TRIUNÁLIS, HÁRMAS AGYUNK INTEGRÁLÁSÁNAK KÉPESSÉGÉBEN REJLIK. AZ ÖNMUNKA KÉPZÉSI RENDSZERBEN EZT CSINÁLJUK – GYAKORLATBAN ÉS EGY INTEGRÁLT FOLYAMATBAN. (Olvasd át, amit a Képzési Rendszerről tudni lehet,itt.)

Az ÖnMunka képzési rendszere mostanra az emberi lény teljességét átfogja, az idegrendszeri-fiziológiai-biológiai alapoktól elkezdve az érzelmi, mentális, viselkedési és szellemi vonatkozásokig. Elméletben és GYAKORLATBAN. Az emberi lény egy komplex és összefüggő rendszer, nem lehet csupán csak az elméjével vagy az érzelmeivel foglalkozni. Illetve hiába foglalkozunk az elméjével, ha nem vagyunk tisztában a fiziológiájával, agyi- és idegrendszeri felépítésével és működéseivel, a biológiai érzelmek szerepével és fontosságával, a pszichológiai fejlődésével. És ha mindezt nem tapasztaljuk meg a SAJÁT RENDSZERÜNKBEN, A SAJÁT TESTÜNKBEN. Ha nem tanulunk meg összekapcsolódni gyakorlatban is a testérzeteinkkel, érzelmeinkkel és az elménkkel.

Ez egy olyan folyamat, melynek során az agyunk is átalakul, fejlődik és integrálódik. Úgy is mondhatjuk, hogy ÉRETT, FELNŐTT AGYUNK lesz. Mindennek már a 20-as éveink elejére be kéne következnie biológiai-érzelmi-pszichológiai értelemben, de különböző okokból szinte mindannyiunknak elakad valahol az agyfejlődése. (Olvasd el ezt a két bejegyzést: A Te Lényed Mikor Fagyott Be? és Tanmese az Önszabályozásról és a Társ-Szabályozásról.) Ez nem hiba, és nem végzetes. Az agyunk rugalmasan tud alakulni felnőtt korunkban is, csak érdemes tudni róla, hogy mi micsoda és mit miért csinálunk.

Mind az agyunk, mind pedig az autonóm idegrendszerünk ún. triunális, azaz hármas felosztású. Ha tisztában vagyunk a különböző agyterületek és idegrendszeri ágak feladatával és működésével, akkor a gyakorlatainkat is sokkal célzottabban tudjuk végezni, s ez által az egész lényünket integrálni, felnevelni.

A mai bejegyzésben egy rövid részletet osztok meg Peter Levine, A tigris felébresztése című könyvéből, ami számomra csodásan összegzi az ember(állat) teljességének működését.


Három Agy, Egy Elme (Peter Levine, A tigris felébresztése, Utószó)


A trauma feltárása során megismerkedtünk azokkal az ősi energiákkal, melyek a hüllőagyunkban lakoznak. Ugyan nem vagyunk hüllők, ám nem lehetünk teljes értékű emberek, ha nem férünk hozzá a hüllőktől és emlősöktől származó örökségünkhöz. Emberi mivoltunk teljessége abban a képességünkben rejlik, hogy integrálni tudjuk triunális (hármas) agyunk működéseit.

Láttuk, hogy a trauma feldolgozásához meg kell tanulnunk folyékonyan mozogni az ösztönök, az érzelmek és a racionális gondolkodás között. Amikor ez a három forrás összehangoltan közvetíti az érzeteket, az érzéseket és a gondolkodási folyamatokat, a szervezetünk rendeltetésének megfelelően működik.

Miközben megtanuljuk felismerni a testi érzeteinket és elsajátítjuk a velük való kapcsolatteremtés készségét, elkezdünk az ösztönös, hüllőkhöz köthető gyökereink mélyére hatolni. Önmagukban az ösztönök pusztán reakciók. Ám amikor az érző emlősagyunk és az emberi gondolkodási képességeink szervezett módon integrálják és kiegészítik e reakciókat, evolúciós örökségünk teljességét tapasztalhatjuk meg.

Fontos megértenünk, hogy az alacsonyabb szintű agyterületeink működései nem kizárólag a túlélésre összpontosulnak (mint ahogy a modern kori agyunk sem kizárólag kognitív). Lényeges információkat hordoznak arról, hogy kik vagyunk. Az ösztöneink nem csak azt közlik velünk, hogy mikor harcoljunk, meneküljünk vagy fagyjunk le, hanem azt is, hogy ide tartozunk. Az „én vagyok” érzete ösztönös. Az emlősagyunk ezt a „mi vagyunk” érzetévé tágítja, ami már arról szól, hogy mi itt mindannyian összetartozunk. Az emberi agyunk pedig megtoldja mindezt a reflektálás és az anyagi világon túli összekapcsolódás érzetével.

Anélkül, hogy egyértelmű kapcsolat kötne minket az ösztöneinkhez és az érzéseinkhez, nem érezhetjük a bolygóval, egy családdal vagy bármi mással való kapcsolódásunkat és összetartozásunkat sem. S ebben rejlenek a trauma gyökerei. Az összetartozás átélt érzetétől való elszakadás hatására az érzelmeink a magány légüres terében hánykolódnak, a racionális elménk pedig olyan fantáziákat teremt, amelyek nem az összekapcsolódottságon, hanem az elválasztottságon alapulnak. Ezek a fantáziák egymással szembeni versengésre, háborúzásra és bizalmatlanságra sarkallnak bennünket, és aláássák az élet iránti természetes tiszteletünket. Ha nem érezzük, hogy minden létezővel kapcsolatban vagyunk, akkor könnyebb elpusztítani vagy figyelmen kívül hagyni a körülöttünk lévő dolgokat. Az emberek természetükből fakadóan együttműködők és szeretetteljesek. Örömünket leljük a közös munkában. Mégis, ha nincs teljes mértékben integrálva a hármas agyunk, ennek nem lehetünk tudatában.

A traumafeldolgozás folyamata során pontosan a hármas agy integrálása történik. Az összehangolás során bekövetkező átalakulás beteljesíti evolúciós sorsunkat. Teljes mértékben emberi állatokká válunk, és természetes képességeink összességének birtokába kerülünk. Ádáz harcosok, gyengéd gondozók, és e kettő között lévő minden egyéb is vagyunk.
(Peter A. Levine: A tigris felébresztése)


Az ÖnMunka képzési rendszere mostanra az emberi lény teljességét átfogja, az idegrendszeri-fiziológiai-biológiai alapoktól elkezdve az érzelmi, mentális, viselkedési és szellemi vonatkozásokig. Elméletben és GYAKORLATBAN. Az emberi lény egy komplex és összefüggő rendszer, nem lehet csupán csak az elméjével vagy az érzelmeivel foglalkozni. Illetve hiába foglalkozunk az elméjével, ha nem vagyunk tisztában a fiziológiájával, agyi- és idegrendszeri felépítésével és működéseivel, a biológiai érzelmek szerepével és fontosságával, a pszichológiai fejlődésével. És ha mindezt nem tapasztaljuk meg a SAJÁT RENDSZERÜNKBEN, A SAJÁT TESTÜNKBEN. Ha nem tanulunk meg összekapcsolódni gyakorlatban is a testérzeteinkkel, érzelmeinkkel és az elménkkel.

ÖNMUNKA: ÖNFELFEDEZÉS, ÖNKAPCSOLÓDÁS, ÖNFELNEVELÉS, ÖNGYÓGYÍTÁS - ÉRZELMI, TESTÉRZETI, BIOLÓGIAI, FIZIOLÓGIAI, GONDOLATI SZINTEN
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése